Doanh nghiệp ngành xi măng, sắt thép suy giảm do ảnh hưởng bởi Covid-19

10/04/2020 20:30

Dịch Covid-19 kéo dài đã tác động tới các DN xi măng, khi tổng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, tiêu thụ xi măng nội địa giảm sút, chỉ bằng 60% so với cùng kỳ 2019 và bằng 48% so với cuối năm 2019; xuất khẩu xi măng, clinker giảm mạnh, chỉ còn trê