Đánh thức “NGÀY XƯA”…

Tôi nhớ ngày ấy bố đi làm bằng xe đạp Thống Nhất, nhóm bếp bằng diêm Thống Nhất, đau đầu sổ mũi thì xoa cao Sao Vàng và giấc mơ nhuốm màu xa xỉ của trẻ em tỉnh lẻ là được ăn kem Tràng Tiền...