Bài toán kiểm tra bạn có thông minh hơn học sinh lớp 5

Nếu không giải được bài toán 'bánh xe' nhằm đánh giá năng lực tư duy của học sinh lớp 5-6 này, bạn nên rèn luyện khả năng toán học nhiều hơn nữa.

Thứ Sáu, 10/03/2017 - 10:25
Cho một hệ thống 3 bánh xe màu xám được bao quanh bởi một dây curoa như sau:

 
 
Biết mỗi bánh xe có bán kính 10 cm. Lấy Pi = 3,14.

Hỏi phần diện tích màu trắng còn lại phía trong phần được bao bọc bởi dây curoa là bao nhiêu?
Thanh Tâm / Vnexpress