Việc làm thời dịch Covid-19: Tìm cơ hội trong nguy cơ

Thị trường việc làm cung và cầu đều giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh chững lại do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.