Những điểm đáng lưu ý của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (Luật số 66/2014/QH13) được ban hành ngày 25/11/2014, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 (Luật số 63/2006/QH11). Với 6 chương, 82 Điều, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã đưa ra được nhiều quy định mới giúp lành mạnh hoá thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay. Bộ luật này đã và đang có tác động tích cực đối với hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh BĐS tại Việt Nam.